Väyläkuvaukset

Väylä 1

Pituus 77 metriä. Par 3
Nurmiväylä jäähallin parkkipaikan vierestä ojan yli suoraan korille. Väylän oikealla puolella oja ja viljelty pelto, joka on kiellettyä aluetta. OB-raja merkitty valkoisilla tikuilla.

Väylä 2

Pituus 97 metriä. Par 3
Suora nurmiväylä, korin takana pensaita. Väylän oikealla puolella sekä korin takana ajotiet, joten ennen heittoa katsottava ettei autoja ole tulossa. Tiet ovat myös OB-aluetta.

Väylä 3

Pituus 48 metriä. Par 3
Metsäväylä pyörätien vierestä hiukan yläviistoon. Väylän loppupäässä keskellä väylää puu. Onnistuneella heitolla hyvät holarisaumat. Pyörätie OB-aluetta.

Väylä 4

Pituus 55 metriä. Par 3
Hiihtomaan kalliolla oleva, oikealle kaartuva väylä, kallion laen yli. Kori on näkymättömissä laen takana olevassa supassa. Väylän laidoilla puita, korin takana tiheikköä.

Väylä 5

Pituus 87 metriä. Par 3
Hiihtomaan mäen päällä oleva suora väylä. Puiden reunustamaa kujaa, heiton on oltava suora. Oikealle tai pitkäksi menneet lähestymisheitot saa noutaa alempaa rinteestä.

Väylä 6

Pituus 95 metriä. Par 3
Hiihtomaan rinteen juurelta lähtevä suora väylä. Avauksen on syytä onnistua, sillä vasemmalla puolella on tiheä koivikko, keskellä edessä on suurehko kuusi ja nouseva rinne tuo haastetta väylän oikeassa laidassa.

Väylä 7

Pituus 72 metriä. Par 3
Lievästi laskeva S-muotoinen väylä. Holariväyliä kolmosen lisäksi. Mahdolliset ulkoilijat huomioitava.

Väylä 8

Pituus 85 metriä. Par 3
Alkuosasta suora, lopussa hiukan vasemmalla kääntyvä alaspäin laskeva metsäväylä.

Väylä 9

Pituus 92 metriä. Par 3
Puiden rajaama metsäväylä. Matalan kalliokummun yli, L -muotoinen, mutka oikealle. Väylän oikeassa laidassa oleva mando kierrettävä vasemmalta.

Väylä 10

Pituus 80 metriä. Par 3
Vanhaa latupohjaa vasemmalle lopussa tiukasti kaartaen ylös Myllyvuoren korkeimmalle huipulle.

Väylä 11

Pituus 103 metriä. Par 3
Latupohjaa alas Myllyvuoren huipulta. Loiva S-muoto. Kori oikealla puolella uraa. Mahdolliset ulkoilijat huomioitava.

Väylä 12

Pituus 78 metriä. Par 3
Vanhaa latupohjaa jyrkästi ylös nouseva suora väylä.

Väylä 13

Pituus 98 metriä. Par 3
Vanhaa latupohjaa käyttävä lievästi laskeva väylä. Puolessa välissä 90 asteen mutka vasemmalle. Väylän vasemmassa laidassa oleva mando kierrettävä oikealta. Mahdolliset ulkoilijat huomioitava.

Väylä 14

Pituus 67 metriä. Par 3
Loivasti nouseva ja loivasti vasemmalle kaartuva metsäväylä.

Väylä 15

Pituus 155 metriä. Par 4
Pitkä, loivasti vasemmalle kaartuva väylä. Lähtee latusillan korkeimmalta kohdalta, n. 100m kohdalla mando, joka kierrettävä oikealta. Oikealla puolella pelto, joka on OB-aluetta. OB-raja merkitty valkoisin tikuin. Mikäli mando ohitetaan väärältä puolelta, jatketaan peliä drop zonelta.

Väylä 16

Pituus 121 metriä. Par 4
Suora, loppuosastaan kapea väylä.

Väylä 17

Pituus 62 metriä. Par 3
Alkuosastaan suora ja laskeva, lopussa vasemmalle kaartuva väylä. Kori metsän siimeksessä.

Väylä 18

Pituus 103 metriä. Par 3
Jäähallin yläpihalta kapeasta aukosta puiden välistä alas pellolle, korin takana oja. Oja + pelto OB-aluetta, raja merkitty valkoisin tikuin. Lisäksi vasemmalla puolella oleva parkkialue OB-aluetta.

Viimeksi muokattu 12.06.2015